VMBO, HAVO & VWO

Natuurkunde

• Wetten van Newton, Krachten en Beweging
• Mechanica: Statica en Dynamica
• Energie en Warmte
• Golven en Trillingen
• Optica
• Materiaalkunde
• Elektrische Schakelingen
• Elektromagnetisme
• Kernenergie
• Radioactiviteit en Straling
• Kwantummechanica

Natuurkunde
Wiskunde

• Functies en Vergelijkingen
• Exponentiële en Logaritmisch Verband
• Goniometrie en Goniometrische Vergelijkingen
• Meetkunde en Bewijzen
• Limieten
• Rijen en Reeksen
• Functies met Meerdere Variabelen
• Lineaire en Niet-lineaire Functies
• Differentiëren en Integereren
• Differentiaalvergelijkingen
• Complexe Functies en Complexe Getallen
• Vectoren en Matrices
• Kansrekening en Statistiek
• Normale, Binomiaal en Poisson Verdeling
• Hypotheses Toetsen

Wiskunde

Scheikunde

• Atoommodellen
• Chemisch Rekenen
• Zouten
• Evenwichten, Zuren en Basen
• Titratie
• Koolstofchemie
• Redoxreacties
• Thermodynamica
• Macromoleculaire Stoffen
• Monomeren en Polymeren
• Biochemie

Scheikunde