Bel: 0616179479

Hoek van het IJ 3, 8223 BH Lelystad

Civiele Techniek & Bouwkunde

Constructiemechanica / Toegepaste Mechanica

• Evenwicht van Statisch Bepaalde en Onbepaalde Bepaalde Constructies
• Liggers, Scharnierliggers, Vakwerken en Portalen
• Snedekrachten (Momenten, Dwarskrachten en Normaalkrachten in een constructie)
• Momentenkrachtenlijn, Dwarskrachtenlijn en Normaalkrachtenlijn (M-lijn, V-lijn en N-lijn)
• Arbeidsmethoden
• Spanningen en Vervormingen
• Doorsnedegrootheden: Statische Momenten, Traagheidsmomenten en Zwaartepunt

CT1
 
Constructief Ontwerpen

• Betonconstructies: balken, vloeren en kolommen ontwerpen met wapeningsberekening
• Staalconstructies: liggers, kolommen en verbindingen

CT2